Privcy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

 

Moos Guasha Therapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Moos Guasha Therapie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Moos Guasha Therapie verstrekt. Moos Guasha Therapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM Moos Guasha Therapie GEGEVENS NODIG HEEFT:

 

Moos Guasha Therapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Moos Guasha Therapie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Moos Guasha Therapie GEGEVENS BEWAART:

 

Moos Guasha Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN:

 

Moos Guasha Therapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

 

Op de website van Moos Guasha Therapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Moos Guasha Therapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Moos Guasha Therapie maakt géén gebruik van Google Analytics.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monique.wilmsen@gmail.com

Moos Guasha Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN:

 

Moos Guasha Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Moos Guasha Therapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Moos Guasha Therapie op via monique.wilmsen@gmail.com

 

www.moosguasha.nl  is een website van Moos Guasha Therapie.

Moos Guasha Therapie is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Maasbreesestraat 9 Venlo-Blerick               

Vestigingsadres: Maasbreesestraat 9 Venlo-Blerick

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73017671

Telefoon:  +31 06 123 201 25

E-mailadres: monique.wilmsen@gmail.com